تغییر فرهنگ سبب تغییر الگوی مصرف شده است

مسئول برگزار کننده گردهمایی ملی “هنر و صنعت” گفت: هنرمندان یکی از پتانسیل‌های مهم در تغییر الگوی مصرف یک جامعه و تبلیغ در حوزه تولیدات باکیفیت محسوب می‌شوند که در رونق صنعت باید از این ظرفیت استفاده کرد. به گزارش دبیرخانه دائمی

بهرمندی از ظرفیت سفیران برند ارتقاء کیفیت محصولات را می‌طلبد

مسئول برگزارکننده گردهمایی ملی ″هنر و صنعت″ گفت: هنر و سینما امکان تغییر فرهنگ جامعه به سمت کیفیت‌طلبی را دارد که در این راستا از ظرفیت سفیران برند می‌توان استفاده کرد. به گزارش دبیرخانه دائمی ″هنر و صنعت″، مهندس علی اصغر غلامی

دستاوردهای نخستین همایش ملی هنر و صنعت سبب نزدیکی هنرمندان و صنایع ایران شد

به گزارش دبیرخانه دائمی هنر و صنعت؛ مهندس علی اصغرغلامی اظهار داشت: نخستین گردهمایی هنر و صنعت که با حضور جمع کثیری از هنرمندان و صنعتگران بزرگ ایران برگزار شد در حقیقت طرح موضوع و بررسی چگونگی تعامل دوجانبه هنرمندان و صنعتگران