توسعه تجارت جهانی مهمترین هدف گردهمایی ملی هنر و صنعت است

مهندس علی اصغر غلامی در بازدید از دبیرخانه دائمی همایش ملی ” هنر و صنعت” اظهار داشت: دومین گردهمایی ملی هنر و صنعت به منظور هم افزایی بیشتر مسئولان، صنعتگران و هنرمندان ایرانی با حضور جمعی از سفرا و رایزنان تجاری و

شکوفایی اقتصادی و هنری کشور در گرو پیوند ناگسستنی «هنر و صنعت» است

مسئول برگزار کننده گردهمایی ملی هنر و صنعت  گفت: پیوند هنر و صنعت به چرخه تولید، اشتغال و اقتصاد سرعت بخشیده و بستر شکوفایی اقتصادی و هنری کشور را فراهم می‌کند. به گزارش دبیرخانه دائمی هنر و صنعت، « مهندس علی‌اصغر غلامی»

دومین گردهمایی ملی “هنر و صنعت” برگزار می‌شود

مسئول برگزار کننده گردهمایی ملی “هنر و صنعت”  از برگزاری دومین همایش ملی هنر و صنعت با حضور جمعی از مسئولان، صنعتگران و هنرمندان خبر داد. به گزارش دبیرخانه دائمی “هنر و صنعت” « مهندس علی‌اصغر غلامی» در خصوص برگزاری این همایش

تبدیل زبان هنر به بیان صنعت ضامن امنیت اقتصادی در جامعه است

مسئول برگزار کننده گردهمایی ملی هنر و صنعت گفت: در جامعه امروزی و بنا بر شرایط کشور پیوند هنر و صنعت به عنوان ارکان اصلی در جامعه ضامن امنیت اقتصادی و فرهنگی خواهد بود. به گزارش دبیرخانه دائمی “هنر و صنعت” ،