گردهمایی

گردهمایی

به دومین گردهمایی ملی هنر و صنعت خوش آمدید

سخن برگزارکننده :

هنر، صنعت و تجارت؛ ارکانی که اگر بسان حلقه های زنجیر به هم متصل شوند ضامن امنیت اقتصادی و فرهنگی جامعه خواهند بود.
تاریخ بشریت همواره نشان داده که نه تنها میل انسان بلکه شرط بقاء و حیات انسان ها در گرو جمع گرایی است و این در حالی است که در جامعه امروز با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی بستر تعامل بین ارکان مختلف جامعه نسبت به گذشته بیشتر و بیشتر فراهم گردیده.
آنچه از دیروز تاکنون از معقول فرهنگ و هنر به یاد داریم این مهم است که همواره ایده ها و اندیشه های هنرمندان ایرانی که ذائقه مردم را می شناسند و نسبت به سلایق و علایق آنها با توجه به پیشنینه های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی آشنایی دارند به دلیل عدم سرمایه گذاری های مناسب نتوانسته به محصول فاخر فرهنگی و هنری تبدیل شوند و از طرفی دیگر یکی از مهمترین چالش ها و دغدغه های صنایع و مراکز تولیدی ایجاد محصولی است که با توجه به ذائقه ایرانی تولید شده و به مخاطب معرفی گردد.
از هم گسستگی و پرهیز از جمع گرایی تا کنون آسیب های بسیاری به بدنه اقتصاد و فرهنگ این کشور به وجود آورده در صورتی که با یک گفتمان تعامل محور و سازنده می تواند خلاهای هریک از این حوزه ها را با نقاط قوت دیگری به بهترین شکل ممکن پوشش داد و همان ضعف را به یک فرصت تبدیل نمود، به عبارتی زبان هنر می تواند به بیان صنعت تبدیل شده و بیان صنعت به زبان هنر.
امروز توجه به توسعه تجارت جهانی برای صنایع ای که در این شرایط جامعه با چنگ و دندان چرخ اقتصاد کشور را می چرخانند باید در راستای تعالی اهداف آنها گام برداشت تا همین اقتصاد نیم بند به حیات خود ادامه داده و همچنین اشتغال و سفره مردم بیش از این تهدید نشود.
از سوی دیگر ارتقاء و تعالی فرهنگ و هنر کشور نیز اگر مورد حمایت و سرمایه گذاری قرار نگیرد چه بسا در آینده نچندان دور با بن بست های فرهنگی و هنری و تربیتی در جامعه ایرانی مواجه شویم، بنابراین گردهم خواهیم آمد تا زمینه ایجاد گفتمانی مشترک و تعامل محور میان اهالی هنر، صنعت و تجارت ایجاد کنیم.

                                                                                              مهندس علی اصغر غلامی

mohandes-1
darbare (1)
درباره گردهمایی

دومین گردهمایی ملی هنر، صنعت و تجارت به همت هلدینگ بین المللی ملاصدرا و با حضور جمعی از مسئولان دولتی، وزرا، سفرا، رایزنان فرهنگی و اقتصادی کشورهای دوست، صنعتگران، هنرمندان و تجار ایرانی برگزار می‌شود.
این همایش به منظور تعامل بیشتر صنعتگران و هنرمندان و همچنین توسعه پایدار ارتباط هنر و صنعت برگزار خواهد شد نقطه آغازی است تا پس از سه سال دوری به دلیل بیماری فراگیر کرونا پیوند دوبارهای باشد میان هنرمندان و صنعتگران.
دومین همایش ملی هنر، صنعت و تجارت ۲۸ الی ۲۹ تیرماه امسال به مدت دو روز در شهرک سینمایی غزالی برگزار می‌شود.
اهداف و برنامه های گردهمایی هنر و صنعت تنها محدود به همین دو روز نبوده و این همایش نقطه آغاز سلسله فعالیت ها و نشست هایی خواهد بود که هنرمندان، صنعتگران و مسئولان به منظور تعامل و هم افزایی بیشتر با یکدیگر خواهند داشت.

ahdaf (1)

اهداف گردهمایی

دومین گردهمایی هنر و صنعت در راستای هم‌افزایی بیشتر، تشکیل گفتمان مشترک، تدوین برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت در جهت پیوند بین هنر و صنعت برگزار می‌شود.
این همایش فرصتی ست تا اهالی هنر و صنعت بتوانند از نزدیک راهکارها و برنامه‌های تعامل دو سوء خود را با سفراء، وزراء و رایزنان ملل دوست درمیان گذاشته و فرصت‌ها و چالش‌های پیشرو را برای مسئولان دولتی تبیین نمایند.
استفاده از هنرمندان به عنوان سفیران فرهنگی و تبلیغی محصولات ایرانی به منظور ارتقاء کمی و کیفی محصولات ایرانی و هم چنین توسعه تجارت جهانی  بوده ، ورود و سرمایه گذاری صنایع ایران در حوزه های هنری و فرهنگی از دیگر مهمترین اهداف این همایش دو روز به شمار می رود.
امضای تفاهم نامه همکاری و تشکیل کمیته فکری و راهبری “هنر وصنعت” از اهم برنامه ها و اقدامات این گردهمایی است.

52525

گزارش اولین گردهمایی ملی هنر و صنعت

نخستین همایش ملی هنر و صنعت در سال ۱۳۹۶ به همت هلدینگ بین المللی ملاصدرا با حضور جمعی از مسئولان، صنعتگران و هنرمندان برگزار شد.
این همایش که با هدف تبدیل هنرمندان به سفیران برند صنایع و واحدهای تولیدی برگزار شد، ابعاد جدیدی از تعامل دوجانبه بین هنرمندان و صنعتگران تببین کرده و پس از آن نقش بسیار جدی در راستای حمایت از محصولات و تولیدات داخلی ایفا کرد.
ماموریت نخستین همایش هنر و صنعت توضیح و تفصیل این مهم بود که چگونه میتوان با تعامل سازنده بین هنرمندان و صنعتگران چرخه حمایت از محصولات ایرانی را تقویت کرده و همچنین صنعتگران را به سرمایه گذاری های در حوزه های فرهنگی ترغیب نمود.
بازخورد و دستاوردهای نخستین همایش هنر و صنعت و  همچنین درک متقابل اهمیت این موضوع سبب شد تا در سال ۱۳۹۸ برای نخستین باز از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت کارگروهی رسمی تحت عنوان “کارگروه هنر و صنعت” تشکیل شود تا بتواند اهداف و برنامه های مدنظر این همایش را تقویت کند.

ahdaf (1)

اهداف گردهمایی

دومین گردهمایی هنر و صنعت در راستای هم‌افزایی بیشتر، تشکیل گفتمان مشترک، تدوین برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت در جهت پیوند بین هنر و صنعت برگزار می‌شود.
این همایش فرصتی ست تا اهالی هنر و صنعت بتوانند از نزدیک راهکارها و برنامه‌های تعامل دو سوء خود را با سفراء، وزراء و رایزنان ملل دوست درمیان گذاشته و فرصت‌ها و چالش‌های پیشرو را برای مسئولان دولتی تبیین نمایند.
استفاده از هنرمندان به عنوان سفیران فرهنگی و تبلیغی محصولات ایرانی به منظور ارتقاء کمی و کیفی محصولات ایرانی و هم چنین توسعه تجارت جهانی  بوده ، ورود و سرمایه گذاری صنایع ایران در حوزه های هنری و فرهنگی از دیگر مهمترین اهداف این همایش دو روز به شمار می رود.
امضای تفاهم نامه همکاری و تشکیل کمیته فکری و راهبری “هنر وصنعت” از اهم برنامه ها و اقدامات این گردهمایی است.

darbare (1)
درباره گردهمایی

دومین گردهمایی ملی هنر، صنعت و تجارت به همت هلدینگ بین المللی ملاصدرا و با حضور جمعی از مسئولان دولتی، وزرا، سفرا، رایزنان فرهنگی و اقتصادی کشورهای دوست، صنعتگران، هنرمندان و تجار ایرانی برگزار می‌شود.
این همایش به منظور تعامل بیشتر صنعتگران و هنرمندان و همچنین توسعه پایدار ارتباط هنر و صنعت برگزار خواهد شد نقطه آغازی است تا پس از سه سال دوری به دلیل بیماری فراگیر کرونا پیوند دوبارهای باشد میان هنرمندان و صنعتگران.
دومین همایش ملی هنر، صنعت و تجارت ۲۸ الی ۲۹ تیرماه امسال به مدت دو روز در شهرک سینمایی غزالی برگزار می‌شود.
اهداف و برنامه های گردهمایی هنر و صنعت تنها محدود به همین دو روز نبوده و این همایش نقطه آغاز سلسله فعالیت ها و نشست هایی خواهد بود که هنرمندان، صنعتگران و مسئولان به منظور تعامل و هم افزایی بیشتر با یکدیگر خواهند داشت.

سخن برگزارکننده :

هنر، صنعت و تجارت؛ ارکانی که اگر بسان حلقه های زنجیر به هم متصل شوند ضامن امنیت اقتصادی و فرهنگی جامعه خواهند بود.
تاریخ بشریت همواره نشان داده که نه تنها میل انسان بلکه شرط بقاء و حیات انسان ها در گرو جمع گرایی است و این در حالی است که در جامعه امروز با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی بستر تعامل بین ارکان مختلف جامعه نسبت به گذشته بیشتر و بیشتر فراهم گردیده.
آنچه از دیروز تاکنون از معقول فرهنگ و هنر به یاد داریم این مهم است که همواره ایده ها و اندیشه های هنرمندان ایرانی که ذائقه مردم را می شناسند و نسبت به سلایق و علایق آنها با توجه به پیشنینه های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی آشنایی دارند به دلیل عدم سرمایه گذاری های مناسب نتوانسته به محصول فاخر فرهنگی و هنری تبدیل شوند و از طرفی دیگر یکی از مهمترین چالش ها و دغدغه های صنایع و مراکز تولیدی ایجاد محصولی است که با توجه به ذائقه ایرانی تولید شده و به مخاطب معرفی گردد.
از هم گسستگی و پرهیز از جمع گرایی تا کنون آسیب های بسیاری به بدنه اقتصاد و فرهنگ این کشور به وجود آورده در صورتی که با یک گفتمان تعامل محور و سازنده می تواند خلاهای هریک از این حوزه ها را با نقاط قوت دیگری به بهترین شکل ممکن پوشش داد و همان ضعف را به یک فرصت تبدیل نمود، به عبارتی زبان هنر می تواند به بیان صنعت تبدیل شده و بیان صنعت به زبان هنر.
امروز توجه به توسعه تجارت جهانی برای صنایع ای که در این شرایط جامعه با چنگ و دندان چرخ اقتصاد کشور را می چرخانند باید در راستای تعالی اهداف آنها گام برداشت تا همین اقتصاد نیم بند به حیات خود ادامه داده و همچنین اشتغال و سفره مردم بیش از این تهدید نشود.
از سوی دیگر ارتقاء و تعالی فرهنگ و هنر کشور نیز اگر مورد حمایت و سرمایه گذاری قرار نگیرد چه بسا در آینده نچندان دور با بن بست های فرهنگی و هنری و تربیتی در جامعه ایرانی مواجه شویم، بنابراین گردهم خواهیم آمد تا زمینه ایجاد گفتمانی مشترک و تعامل محور میان اهالی هنر، صنعت و تجارت ایجاد کنیم.

                                                                                              مهندس علی اصغر غلامی

mohandes-1
52525

گزارش اولین گردهمایی ملی هنر و صنعت

نخستین همایش ملی هنر و صنعت در سال ۱۳۹۶ به همت هلدینگ بین المللی ملاصدرا با حضور جمعی از مسئولان، صنعتگران و هنرمندان برگزار شد.
این همایش که با هدف تبدیل هنرمندان به سفیران برند صنایع و واحدهای تولیدی برگزار شد، ابعاد جدیدی از تعامل دوجانبه بین هنرمندان و صنعتگران تببین کرده و پس از آن نقش بسیار جدی در راستای حمایت از محصولات و تولیدات داخلی ایفا کرد.
ماموریت نخستین همایش هنر و صنعت توضیح و تفصیل این مهم بود که چگونه میتوان با تعامل سازنده بین هنرمندان و صنعتگران چرخه حمایت از محصولات ایرانی را تقویت کرده و همچنین صنعتگران را به سرمایه گذاری های در حوزه های فرهنگی ترغیب نمود.
بازخورد و دستاوردهای نخستین همایش هنر و صنعت و  همچنین درک متقابل اهمیت این موضوع سبب شد تا در سال ۱۳۹۸ برای نخستین باز از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت کارگروهی رسمی تحت عنوان “کارگروه هنر و صنعت” تشکیل شود تا بتواند اهداف و برنامه های مدنظر این همایش را تقویت کند.

برنامه زمان بندی گردهمایی

 • اختتامیه
  اختتامیه
  ۰۸:۴۶ - ۰۹:۰۰
  لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی
 • سخنرانی اول
  سخنرانی اول
  ۱۸:۳۰ - ۱۸:۴۵
  با حضور جناب آقای علی اصغر غلامی مدیرعامل هلدینگ ملاصدرا
 • سخنرانی دوم
  سخنرانی دوم
  ۱۸:۴۵ - ۱۹:۰۰
  با حضور جناب آقای.....معاون وزارت صمت
 • سخنرانی سوم
  سخنرانی سوم
  ۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
  با حضور جناب آقای....سفیر....
 • عکاسی و نشست اختصاصی
  عکاسی و نشست اختصاصی
  ۱۹:۳۰ - ۲۱:۰۰
  با حضور مسئولین دولتی،سفرا و هنرمندان
 • سخنرانی چهارم
  سخنرانی چهارم
  ۲۳:۰۰ - ۲۳:۱۵
  با حضور جناب آقای....مدیرعامل....
 • پذیرایی
  پذیرایی
  ۲۳:۱۵ - ۲۴:۰۰
  پذیرایی

ثبت نام

توسعه سرمایه‌گذاری خارجی از دستاوردهای گردهمایی ″هنر و صنعت″ است

مسئول برگزارکننده گردهمایی ملی ″هنر و صنعت″ گفت: توسعه واحد‌های صنعتی در باب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات تولیدات داخلی یکی از مهمترین دستاوردهای گردهمایی ″هنر و صنعت″ محسوب می‌شود. به گزارش دبیرخانه دائمی ″هنر و صنعت″، مهندس علی اصغر غلامی اظهار

تغییر فرهنگ سبب تغییر الگوی مصرف شده است

مسئول برگزار کننده گردهمایی ملی “هنر و صنعت” گفت: هنرمندان یکی از پتانسیل‌های مهم در تغییر الگوی مصرف یک جامعه و تبلیغ در حوزه تولیدات باکیفیت محسوب می‌شوند که در رونق صنعت باید از این ظرفیت استفاده کرد. به گزارش دبیرخانه دائمی

حامیان ما

پرسش های متداول

هنرمندان، صنعتگران، تجار و علاقهمندان به این حوزه میتوانند با تکمیل پرسشنامه زیر جهت شرکت در این همایش اقدام نمایند.
همایش هنر و صنعت ۲۸ الی ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ در شهرک سینمایی غزالی برگزار میشود، روز نخست این همایش به ارائه دیدگاه، نظرات و راهکارهای پیوند هنر و صنعت و تعامل همهجانبه مسئولان، هنرمندان و صنعتگران اختصاص داشته و در روز دوم تفاهم نامهای همکاری هنرمندان و صنعتگران به امضاء خواهد رسید.
ایجاد ارتباط و تعامل مستقیم با مسئولان ذیربط ، صنعتگران و هنرمندان جهت استفاده از راهکارها و ایدهها آنها و همچنین امکان پیوستن به کمیته فکری و راهبری "هنر وصنعت"

تهران، بزرگراه شهید لشکری،کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج، بعد از کارخانه سایپا،شهرک سینمایی غزالی

@ ۲۰۱۶ تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد